PERSONVERNERKLÆRING OG INFORMASJONSKAPSLER

 

Denne personvernerklæringen er ment å gi informasjon om hvordan og hvorfor I godt DRIV AS samler inn og behandler personopplysninger.

Det er I godt DRIV og boostsystem som er behandlingsansvarlig for opplysninger som samles inn og behandles av I godt DRIV AS. Ansvaret kan være delegert til en annen stilling i hverdagen. Personvernerklæringen som følger under gir den informasjonen personvernregelverket krever at vi gir i forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger.

I godt DRIV AS behandling av personopplysninger er i overensstemmelse med det til enhver tid gjeldende personvernregelverk.

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Behandling av personopplysninger er ikke tiltatt med mindre det foreligger et gyldig behandlingsgrunnlag. Et slikt behandlingsgrunnlag kan eksempelvis være samtykke fra den registrerte, kontrakt (inngåelse av avtale), lov eller at vi som behandlingsansvarlig har en «berettiget interesse» som overstiger den registrertes krav på personvern.

Vårt behandlingsgrunnlag er i hovedsak kontrakt, og i noen tilfeller samtykke. Ved oppstart av behandling av dine personopplysninger vil vi alltid gi informasjon om behandlingsgrunnlag.

Dersom I godt DRIV AS skal behandle personopplysninger til barn under 18 år kreves det samtykke fra de foresatte.

Vår bruk av personopplysninger

Vi samler inn og behandler personopplysninger for at vi skal kunne oppfylle vår avtale med våre medlemmer (administrering av kundeforhold), inkludert eksempelvis yte god service, informere om våre produkter og tjenester (markedsaktiviteter). Bruk av opplysninger i forbindelse med markedsaktiviteter er basert på samtykke som du selv kan administrere via «Mine sider».

Eksempelvis tilbyr våre treningssentre moderne og funksjonell individuell- og personlig trening samt gruppetrening. Når du besøker sentret våre registreres besøket ditt. Det samme gjelder for booking av gruppetimer.

Opplysninger vi registrerer er navn, fødselsdato, telefonnummer, epostadresse, postadresse, bilde, type medlemskap. Vi henter opplysningene fra den registrerte selv.

Utlevering av personopplysninger – bruk av tredjepart

Registrerte personopplysninger behandles konfidensielt hos oss og det er bare de med tjenstlig behov som vil ha tilgang til våre personregistre. Som hovedregel vil vi derfor heller ikke dele personopplysninger med noen utenfor I godt DRIV AS.

Det kan imidlertid være at vi i noen sammenhenger deler personopplysninger med våre samarbeidspartnere, som eksempelvis Facebook eller Google. Deling av personopplysninger med tredjepart vil være en behandling av personopplysninger som krever et juridisk behandlingsgrunnlag. Et slikt behandlingsgrunnlag vil i utgangspunktet være samtykke fra den registrerte, slik at du som registrert vil alltid være kjent med vår utlevering. Merk at vi i noen sammenhenger vil være forpliktet i lov til å utlevere dine personopplysninger.

Lagring av personopplysningene og sletting

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området. I godt DRIV AS sletter dine personopplysninger uten ugrunnet opphold, når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for, dersom du trekker tilbake samtykket som ligger til grunn for behandlingen av opplysningene eller du gjør en innsigelse mot behandlingen og det ikke finnes mer tungtveiende berettigede grunner for behandlingen. Vi har konkrete sletterutiner per behandlingsaktivitet.

Dersom du trekker ditt samtykke til behandling av personopplysninger vil vår behandling av dine personopplysninger opphøre, men ikke påvirke lovligheten av en behandling basert på samtykke før samtykket er trukket tilbake.

Dine rettigheter

Du har rett til å anmode oss om innsyn, korrigering, sletting (med mindre vi er forpliktet til å oppbevare opplysningene), begrensning av behandlingen, og utlevering av personopplysningene dine (dataportabilitet). I tillegg kan du anmode oss om å avslutte behandlingen av personopplysningene (eksempelvis trekke ditt samtykke tilbake). Dersom du anmoder oss om å benytte deg av en eller flere av disse rettighetene vil vi innrette oss etter anmodningen, med mindre vi er forpliktet til annet, innen en måned fra den ble avgitt. Anmodningene kan rettes til vår e-post adresse igodtdriv@gmail.com 

Dersom du mener vi har brutt personvernregelverket har du mulighet til å klage til Datatilsynet.

Ta gjerne kontakt på vår e-post adresse igodtdriv@gamil.com dersom du har kommentarer, eller ønsker mer informasjon, om vår behandling av dine personopplysninger.